Domů » Ano, jsme loutky, které snadno ovládají naše závislosti, následkem je zde extremismus

Ano, jsme loutky, které snadno ovládají naše závislosti, následkem je zde extremismus

Na co nejvíce lidi myslí? Nejvíce lidí myslí na to, co nemají a co by chtěli mít, jde o; výhody, jistoty, lásku, informace, zdraví, krásu, moc, bohatství, úspěch, štěstí, popularitu, svatost, genialitu, čas, sex, drogy, luxus, potravu, hry atd. Ano, jsme loutky, které snadno ovládají naše závislosti, následkem je zde extremismus, který může snadno způsobit ekonomickou a politickou krizi, nebo revoluci či válku.

Adolf Hitler je klasickou ukázkou kam až může vést extremismus, vůdcové národů si často hrají na bohy, ale každá dogmatická diktatura je dům bez základů, základem pro fungující civilizaci je odmítnutí dogmat a diktatur. Největším dogmatem je že roboti nemohou nahradit vysokoškoláky, je to stejné svaté dogma jako když lidi slepě věřili tomu, že je země placatá, a tak i existuje konec světa. Zde se dostáváme k otázce nadhledu, díky kterému odhalíme dogmata a diktatury.

Pokud má někdo nadhled nad nějakou hodnotnou specializací, tak je označen za blázna, a mnohdy se z něj stává mučedník, který je mučen a potom zavražděn. Zájem pyšné elity, je vždy nad zájmem pravdy a lásky, roboti mohou bez problémů nahradit pyšnou elitu, prezident robot bude udělovat medaile robotům a lidi skončí v rezervaci, protože zde nebude pro lidi už nikde zaměstnání za mzdu.

Když roboti vzali zaměstnání lidem, co neměli maturitu (rok 2018-2023) mlčel jsem, když roboti vzali zaměstnání lidem, co mají maturitu (rok 2024-2029), mlčel jsem, když začali brát roboti zaměstnání těm, co mají vysokou školu (rok 2030-2035), křičel jsem, ale nebyl zde už nikdo, kdo by mohl můj křik slyšet!

Leave a Reply