Pokud lidi žijí mnoho tisíciletí v pitomé kultuře, tak je logické že se ze všech lidí stali pitomci, ten druhý není; vůl, svině, blázen, blbec, psychopat, deviant, ubožák, zmetek, neznaboh, hříšník atd. ten druhý je pitomec, co dělá po celý život samé pitomosti. Jaký má potom smysl chodit k demokratickým politickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom staří pitomci. Kolik je na světě lidí, tolik je na světě i pitomců, všichni jsou pitomci, jenom já nejsem pitomec, o tom je naše egoistické pokrytectví.

Bylo zde v minulosti mnoho snah o to, jak eliminovat pitomost z naší civilizace, problémem je že pitomost zde hluboko evolučně zakořenila, a tak všechny snahy o to eliminovat pitomost jsou naivní a marné. Z pitomce nikdo neudělá slušného člověka, tak jako z nuly nikdo neudělá číslo, jedinou možností je nahradit pitomce za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou zde už nikde pitomci, tak zde nejsou s pitomci logicky žádné problémy.

Adolf Hitler je ukázkovým příkladem pitomce ve vysoké státní funkci, následkem byla druhá světová válka, ve které zemřelo zbytečně mnoho pitomců. Z díla poznáváme to, že ten druhý je pitomec, který stvořil pitomé dílo, podívej se do zrcadla na pitomce, přiznej si konečně to, že jsi pitomec, který dělá jednu pitomost za druhou.

Základem pro zdravou psychiku, je si přiznat to že jsem pitomec, všechno, co končí na …ismus, (feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, centralismus, kariérismus, protekcionismus, dogmatismus atd.) to je pitomá ideologie, která evolučně nefunguje! Největší koncentrace pitomců je na sociálních sítích, jako je; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok atd. Rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšně pitomce.

By admin

Napsat komentář

%d bloggers like this: