Domů » 23 ministrů zdravotnictví za 28 let

23 ministrů zdravotnictví za 28 let

Seznam ministrů zdravotnictví České republiky je zbytečně dlouhý, pokud je někde problém je logické hledat příčinu tohoto problému, co je příčinou toho že jsou ministři zdravotnictví většinou krátkou dobu ve svojí funkci? Zde platí není ten, co by se zavděčil všem, nelze sloužit mnoha pánům, jednomu pánu se zavděčíte a jiné pány tím rozhněváte. Ideální bude nahradit lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, a tak místo ministerstva zdravotnictví zde bude ministerstvo servisu robotů.

Vše je zde díky napětí mezi protiklady v evolučním pohybu a následkem je nahrazování starého za nové. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrnách vyrábět roboty, lidi se z civilizace odsunou do rezervace, člověk to byla testovací verze a GVKB robot je finální verze, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak jim vyhovíme, nejsou lidi tak nejsou s lidmi už problémy. Pandemie jenom uspíšila proces nahrazení lidí za roboty, vše zlé je pro něco dobré.

Leave a Reply