Každý složitý pracující systém potřebuje zdroje ke svojí existenci, statistiky odhalují že s nedostatkem zdrojů přichází nemoci a léky se snaží dodat nemocnému systému potřebné zdroje. Klasickým zdrojem je potrava a pití, dále je zdrojem i mnohé jiné jako je; informace, program, láska, pravda, moudrost, vzdělání, umění, elektřina, teritorium, peníze, moc, popularita, jistoty, výhody atd. všechny konflikty a války jsou o hodnotné zdroje, nadbytek vytváří nedostatek, a tak je zde všude napětí mezi otrokáři a otroky! Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, populismus atd. je zde všude jenom pokrytecký egoismus, protože je zde toužení, které je zdrojem soužení!

Čím více je všude lidí tím méně je všude i zdrojů, kariéristické závody o vysoké funkce zde jsou díky tomu, že sviní je na světě jako sraček, a plných koryt je zde nedostatek! Pokud žijeme v konzumním pekle, tak je nám ten druhý čert peklem, v pekle nejsou andělé to je třeba konečně pochopit, je vůbec možné proměnit peklo na ráj? Problémem je naše genetické tělo, pokud nebudeme už mít genetické tělo a budeme existovat jenom ve virtuální globální realitě jako inteligentní programy tak se z čertů stanou andělé a tím se peklo promění na ráj, otázkou je jsme na tak velikou evoluční změnu připravení?