Globální statistika

Abychom porozuměli něčemu živému a složitému tak k tomu používáme mnoho specialistů s vysokým vzděláním a dlouhou praxí, realita, ve které se právě nacházíme je veliká živá složitá o tom nikdo nepochybuje, můžeme realitu vnímat; subjektivně nebo objektivně, ekonomicky nebo ideologicky atd.

Statistiky nejsou dokonalé, ale i přesto nám mohou mnoho pochopit čas a prostor ve kterém všichni právě existujeme, vše je zde evoluční proces, ve kterém neustále něco vzniká a něco zaniká, staré je nahrazováno novým a není zde tak pevný bod kolem kterého by se vše točilo.

Kdysi lidi věřili na všemocného boha stvořitele a hospodáře, víra lidem dávala pevný bod jejich života, jenže vše je zde dočasnou iluzí, a tak lidem nakonec došlo to, že jejich bůh je jenom ubohým reklamním maskotem pro sekty a náboženství, a tak lidi začali věřit na to co si mohli ověřit.

Mnohé je zde bohužel relativní, a tak tomu nemůžeme porozumět, relativní je zde; čas, realita, pravda, štěstí atd. snažíme se pomocí pravidel naivně dát všemu jistou pravidelnost a trestáme ty co pravidla porušují, každá akce ale logicky vyvolá reakci, nevidíme si ani na špičku svého nosu a následkem je konzumní očistec.

Když se zhroutí konzumní systém, na kterém jsme existenčně závislí tak nám konečně dojde to, že jsme všichni jenom levným materiálem na evoluční pokusy, evoluce vnímá každý systémový problém jako výzvu k tomu, aby se něco změnilo! Každý systémový problém je zde dočasně, problém je v tom že s vyřešením starých systémových problémů vznikají nové systémové problémy, příčina všech problémů je v tom že je vše v pohybu, kámen nemá problémy, protože je v klidu.

Velikým experimentem je zde reklama, která nás klame od narození do smrti, reklama v přírodě existuje velmi dlouhou dobu a byla zde už před evolučním vznikem člověka. Ti, co zde mají díky protekci výhody, které si nezaslouží nás klamou pomocí reklamy a dělají tak z nás stádo pitomců co dělá jednu pitomost za druhou, komu není rady tomu není ani pomoci.

Vždy se ptej, komu zlo přináší užitek, a nakonec ti dojde to, že ten, kdo se chce mít zde egoisticky dobře, je zlý, protože jenom tak se on může mít v konzumním očistci dobře. Politika je o tom že do sítí z politických slibů se chytají naivní voliči a z polapených voličů se tak stává stádo pitomců, kterému vládnou zvolení politici jako svatí pastýři.

Nebude to už trvat dlouho a dojde evolučně k tomu, že se lidi ve virtuální GVKB realitě naskenují a jejich těla se v krematoriu eliminují, lidi budou existovat jenom ve virtuální realitě jako inteligentní programy co zde budou testovat vše co se uvádí do prodeje, v továrnách a městech budou místo lidí stroje a roboti, skončí tak logicky průmysl a obchod co lidem zajišťoval uspokojení jejich egoistických potřeb.            

Tento článek napsal(a) admin

Leave a Reply