Optimální práce dává člověku smysl jeho života

Dlouho jsem se staral o maminku, která se dožila 90 let, velmi starý člověk myslí a žije jinak než mladý pracující člověk, myslíme a jednáme podle situace, a stáří pro nás vytváří nové situace na které nejsme připravení. EU začíná mít veliké problémy s nárůstem lidí ve vysokém věku, to vedlo k tomu, že je zde ekonomická snaha posunout odchod do starobního důchodu tak, aby se starobního důchodu dožilo minimum lidí v EU.

Prý kdo chce ve stáří pracovat, ten si práci i najde, to je lež jako věž, díky automatizaci a optimalizaci práce všude v EU rychle ubývá, a tak starý člověk nemá šanci na pracovním trhu uspět, výjimkou zde jsou jenom státní zaměstnanci, co se na svoje dobrá místa dostali většinou díky protekci.

V přírodě je minimum živých systémů, co žijí dlouho, většina živých systémů žije rychle a krátce, dlouhověkost u lidí je možná jenom díky tomu, že se lidi mají dobře, lidi, co se mají zle žijí krátkou dobu. Gerontologie je věda o stárnutí, stárnutí začíná u člověka v okamžiku, kdy skončí jeho růst to je asi ve věku 20 let, zprvu člověk stárne velmi pomalu, a to pomalé stárnutí trvá asi do věku 50 let, každý člověk je originál, a tak u něj může stárnutí probíhat jinak, než to probíhá podle EU statistiky.

Jednoduchým testem na stárnutí je jít po schodech do desátého patra a porovnat tento čas s časem, za jaký do desátého patra vyjde mladý zdravý člověk. Se stářím klesá u člověka výkon tělesný a výkon duševní, s tím nejde nic dělat a nejsou zde žádné léky které by dokázali zázraky, neustále slyšíme o tom, že se někdo dožil velmi vysokého věku díky tomu, co jedl a pil, a díky tomu, jak žil a kde žil.

Statistiky nám mohou odhalit o stárnutí lidí mnoho informací, dlouhověkost je podle mě nejvíce o práci, optimální práce dává člověku smysl jeho života, jakmile přestane člověk pracovat tak začne rychle stárnout a brzo zemře. Byli jsme evolucí vytvoření a výchovou nastavení k práci, práce je pevným bod našeho života, problémem je to že většina lidí v EU nemá optimální práci, a tak z toho těžce onemocní a nedožije se stáří.

To, co je pro jednoho optimální práce, to pro jiného není optimální práce, navíc se člověk mění, a tak to co bylo dříve pro něj optimální prací, to dneska pro něj už není optimální prací. Práce by měla člověku přinášet veliký užitek, dělat práci ze které není veliký užitek to je práce za trest, zde se dostáváme k problematice parazitování, kdy ti, co jsou nahoře díky protekci, parazitují egoisticky na těch, co jsou dole.

Pokud by zde nebylo možné parazitování mocných na bezmocných, tak by naše konzumní civilizace rychle zanikla a z lidí by se stali zase divoši co žijí jako divoká zvířata. Nová doba nám nabízí nové geniální řešení, nahradíme v EU lidi za umělou inteligenci a roboty na akumulátory, nejsou v EU lidi tak nejsou problémy se starými lidmi, co na nás ekonomicky parazitují.

Tento článek napsal(a) admin

Leave a Reply