Nevěřte naivně jako děti na pohádky

Realita je o protikladech, mezi kterými je napětí a tato energie vytváří příčiny a jejich následky, vše je zde tak naprogramovaný evoluční proces, vše, co je živé, to je zde evolucí vytvořeno a nastaveno k práci, čím vyspělejší je nějaký živý systém tím více je zotročen mnoha závislostmi. Pokud nemáme uspokojeny naše existenční závislosti tak přicházejí nemoci a mnohdy i předčasná smrt.

Díky výhodám můžeme žít dlouho ale je to ubohý život, protože místo originálů se musíme spokojit s náhražkami, peníze jsou náhražkou za lásku, reklama je náhražkou za pravdu, konzumní společnost je náhražkou za rodinu atd. Jsi nemocný, a tak ti lékař dá na tvoji nemoc lék, jenže lék je ubohou náhražkou, která nedokáže odstranit pravou příčinu tvojí nemoci.

Války v nahotě lidem odhalují to, že objektivní hodnota průměrného člověka je nulová, protože průměrných lidí je zde všude nadbytek a pokud je něčeho nadbytek tak inflace u toho sníží rychle hodnotu. Všechny změny, které zde jsou díky; politice, ekonomice, reklamě, náboženství, umění, vědě, technice atd. jsou; povrchní, dočasné, lokální, amatérské atd.

Pod povrchem konzumní reality jsou přirozená pravidla, která se nezměnila už milion let a nezmění se ani za milion let! Z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, proto je zde specializace, díky které je možné poznat něco z blízka, v přírodě se vše na něco specializuje, a tak příroda pružně reaguje na nečekané změny.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a začneme vyrábět autonomní inteligentní specializované roboty na akumulátory, následkem bude to že robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce za mzdu zde pro lidi nikde už nebude, to povede k odsunu lidí z civilizace do rezervací a v rezervaci se oddělí muži od žen.

Člověk to byla evoluční testovací dočasná verze a roboti to bude finální verze co zde bude na věčné digitální časy, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak dostanou roboty. Robot to je stroj, který nepotřebuje už lidskou obsluhu a lidskou kontrolu, nevěřte naivně jako děti na pohádky o tom, že díky robotům nám bude líp, protože roboti za nás budou pracovat a my se tak budeme mít dobře. 

Tento článek napsal(a) admin

Leave a Reply