Bůh je továrnou na bludy a pitomosti

Dlouho jsem hledal objektivní pravdu o tom, co je to bůh, ve kterého mnoho lidí věří, každý bůh je továrnou na bludy a pitomosti, strach stvořil víru v boha a jiné bludy a pitomosti, na počátku všeho nebyl bůh, jak nám tvrdí svaté knihy, na počátku všeho byla příčina a následek, realita, ve které existujeme to jsou příčiny a následky, to vše vedlo k evoluci a napětí mezi protiklady, které je zdrojem energie pro vesmír a život, vše je zde dočasný naprogramovaný proces a vše se zde recykluje a tak se bude recyklovat i naše slunce a naše planeta kde právě jako lidi existujeme.

Víra v bludy a pitomosti, je zde díky tomu že selhala přirozená kontrola lidí díky monopolům a centralizaci, z lidí se tak stal zdegenerovaný dobytek, který má v hlavě bludy a pitomosti, komu není rady tomu není ani pomoci. Moderním bohem se dneska stala reklama, která nás klame od narození do smrti, místo pravdy je zde reklama a místo lásky je zde protekce, pochopte konečně to, že z dálky vše vypadá jinak než z blízka, a tak jsme neustále klamáni a máme tak v hlavě bludy a pitomosti.

Tento článek napsal(a) admin

Leave a Reply